Dr inż. Wojciech Chwiałkowski – Kombinat Konopny S.A.

Dr inż. Wojciech Chwiałkowski

W latach 2013-2020 Kierownik Działu Badań i Rozwoju Elbląskiego Parku Technologicznego oraz działającego w strukturach parku Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, akredytowanego m.in. w dziedzinie badania konopi. Ekspert w zakresie technologii tłuszczów roślinnych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, patentu w zakresie oczyszczania olejów roślinnych, kilkunastu dokumentacji wdrożeniowych oraz opinii/ekspertyz technicznych. Absolwent Wydziału Paliw i Energii i Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej z zakresu Zarządzania Środowiskowego – ISO 14000. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa.